12. Kalkınma Planı Nedir? 12. Kalkınma Planı Ne Öngörüyor?

2024-2028 yıllarım kapsayan 12’nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Peki bu plan, önümüzdeki 5 yıl için ekonomide nasıl bir seyir öngörüyor? Planın ayrıntılarına baktığımızda, 5 yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5 olarak hesaplandığını, plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşmasının hedeflendiğini görüyoruz.

Satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başı milli gelirin ise 58 bin doları aşması hedefleniyor. Ayrıca plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanması ve işsizlik oranının da dönem sonunda yüzde 7,5’e indirilmesi öngörülüyor.

Kalkınma planında 2028 yılında ihracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması ve turizmde sağlanacak gelir artışıyla da cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,2 seviyesine düşürülmesi hedefleniyor.

Planda beş yıllık dönemin sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1,8, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Merkez
Bankası’nın tek haneli enflasyon hedefine ulaşmada tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine vurgu yapılan Kalkınma Planı’nda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bu çerçevede para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki uyum gözetilmeye devam edilerek makroekonomik istikrarın kalıcılığının temin edileceği, sağlıklı finansman kanallarının güçlendirilerek cari işlemler açığının finansmanında orta ve uzun dönemli kaynakların miktar ve çeşitliliğinin artırılması sağlanacağı belirtildi.

İmalat sanayii odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması ile teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak ilave adımlarla sanayinin yıllık ortalama yüzde 5,9 oranında büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonundaki değişimle sanayinin GSYH içerisindeki payının plan dönemi sonunda yüzde 26,9’a çıkarılması öngörülüyor.

Tarım sektörünün ise yıllık ortalama yüzde 3,1 oranında büyümesi ve GSYH içerisindeki payının yüzde 6,2 olması, hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 57,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x